Skatt och redovisning

Aglaia erbjuder tjänster inom löpande administration och bokföring som till exempel:

 • månatlig redovisning
 • momsredovisning
 • löneadministration
 • fakturering
 • månatliga betalningar
 • bokslut, årsredovisningar och deklarationer

Aglaia erbjuder även konsultationstjänster vid:

 • köp och försäljning av företag (inklusive upprättande av köpekontrakt och andra handlingar)
 • nybildning av företag
 • avregistrering och ändring av företagsform
 • uppläggning av rutiner för nya företag
 • affärs- och skatteplanering

Vi ger även råd till privatpersoner avseende till exempel kapitalvinstbeskattning i samband med försäljning av fastigheter, bostadsrätter, oftast med uppskovsansökan.

Kunder
Aglaias kunder är verksamma inom branscher som till exempel byggföretag, rörmokare, IT-konsulter, städfirmor, försäkringsombud, advokater, taxi mm.

Vi arbetar med Hogia Ekonomi och Hogia Skatt.