ALLMÄNNA VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE KUNDER TILL AGLAIA EKONOMI AB

Från och med den 25/5 2018 gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, allmänt känd som GDPR, inom hela Europeiska Unionen och personuppgiftslagen gäller därmed inte längre.

Den nya lagen innebär att du som kund har vissa rättigheter. Bland annat rätt till tillgång (Artikel 15), rätt till rättelse (Artikel 16), rätt till radering (Artikel 17), rätt till begränsning av behandling (artikel 18), m m. Information om den registrerades rättigheter finns i förordningens artiklar 15 – 22.

I våra Allmänna villkor samt i vår integritetspolicy finns en förteckning över ändamål med behandling av personuppgifter, rättslig grund samt lagringstid reglerar vi hur vi hanterar personuppgifter. I integritetspolicyn kan du se vilka personuppgifter vi sparar och med vilken rättslig grund vi sparar dem.

Aglaia Ekonomi AB, Stockholmsvägen 28, 746 33 Bålsta, Sverige, är personuppgiftsansvarig. Behöver du komma i kontakt med Aglaia Ekonomi angående personuppgifter eller dataskydd kan du skicka ett mail till maria@aglaia.se eller ringa oss på 08-645 57 60.